Actoren-inventarisatie

Onderzoek en analyse

Omgevingsanalyse

Kennis & tips

Niets is vervelender dan achteraf te moeten constateren dat je in je communicatieaanpak een doelgroep over het hoofd hebt gezien. Daarom is het belangrijk om vooraf alle actoren (belanghebbenden en betrokkenen) in kaart te brengen. Dat kan in 4 overzichtelijke stappen.

Op deze pagina

  Wanneer een actoren-inventarisatie?

  Een actoren-inventarisatie vormt het startpunt van alle omgevings- en krachtenveldanalyses. Of het nu gaat over de Ringen van Invloed of de Matrix belangen en vertrouwen: een belangrijke start is om samen met het team de verschillende actoren op papier te krijgen. Als je eerst de actoren in beeld brengt, is de stap naar het maken van een omgevings- of krachtenveldanalyse makkelijker te maken.

  Wat levert het op?

  • De inventarisatie levert een overzicht op van personen, partijen en organisaties die van belang zijn voor jouw project. Bijvoorbeeld omdat ze het proces kunnen beïnvloeden, een rol spelen bij de uitvoering ervan of omdat de uitkomst van het project impact op hen gaat hebben.
  • Door de tijd te nemen voor het maken van een actoren-inventarisatie, breng je naast de usual suspects ook eventuele blinde vlekken of verrassende partijen in beeld.
  • Maak deze inventarisatie met je team/andere betrokkenen. Iedereen kent weer andere personen en denkt aan andere organisaties. Lukt dit niet, toets dan in elk geval de opbrengst met het team.
  • Aan de hand van de opbrengst kan je bepalen welke partijen je verder wil uitwerken om als input te gebruiken voor je communicatiestrategie en –aanpak.

  Hoe pak je het aan?

  In 4 stappen kom je tot een inventarisatie van alle actoren:

  1. Start met het benoemen van het projectdoel in enkele steekwoorden.
  2. Benoem de verschillende invalshoeken van waaruit je naar de opgave kunt kijken. Bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de politiek, belangenverenigingen of de gebruiker.
  3. Maak de invalshoeken nog meer specifiek. Bijvoorbeeld: deel politiek op in landelijk en regionaal en belangenverenigingen in vakbonden, milieufederaties en omwonenden et cetera.
  4. Maak het nog concreter, zet namen (van organisaties) bij de verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld: Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en VNG. En bij omwonenden bijvoorbeeld particulieren en bedrijven (waar mogelijk op naam).

  Tip

  Toets of je de meeste partijen hebt door te kijken of je de volgende groepen kunt identificeren:

  • alle schakels uit de beleidsketen
  • de doelgroepen
  • de interne omgeving
  • de achterbannen van of de mensen achter de koepelorganisaties
  • het bevoegd gezag
  • de media