CASI

Strategieontwikkeling

Gedragsverandering

Kennis & tips

Wil je met communicatie bijdragen aan gedragsverandering? Dan kan het Communicatie Activatie Strategie Instrument (CASI) je helpen: van analyse tot strategie en vervolgens in de uitvoering.

Op deze pagina

  Waarom CASI inzetten?

  Gedragsverandering is complex. Wil je met communicatie daaraan bijdragen, dan is het nodig het probleem grondig te analyseren, je in te leven in de doelgroep en de inzichten uit de wetenschap te benutten. CASI helpt je daarbij.

  Communicatie is vaak nog gericht op het veranderen van kennis, houding en gedrag. Maar als je gedrag van je doelgroep wilt veranderen, zijn kennis en houding over een onderwerp veel minder belangrijk dan we denken. Er is een kloof tussen iets weten, het willen en het ook werkelijk doen. Mensen zijn namelijk behoorlijk irrationeel: we laten ons vaker leiden door emoties, gewoonten en anderen in onze omgeving dan door een puur rationele afweging van kosten en baten.

  Als je je verdiept in wat mensen echt drijft, dan kan je daar met communicatie gericht op inspelen. CASI biedt daarvoor verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld de 8 verschillende interventiestrategieën, en helpt je bij de praktische toepassing ervan. Zie ook de checklist 10 tips voor gedragsverandering.

  De toepassingsmogelijkheden van CASI zijn breed. CASI is geschikt voor kleinschalige communicatieve interventies, zoals het stimuleren van gezonde eetkeuzes. Maar ook voor crossmediale communicatie gericht op grote publieksgroepen, zoals een campagne. 

  De 6 stappen van CASI

  Een CASI-traject bestaat uit de volgende 6 stappen:

  • Intake: hierin ga je na wat de gewenste opbrengst is van het CASI-traject en bepaal je de opzet.
  • Beleidsanalyse: in deze stap stel je het gedragsvraagstuk voor communicatie vast op basis van het specifieke beleidsdoel en begrip van de beleidscontext.
  • Doelbepaling: met elkaar bepaal je het concrete gedragsdoel van het CASI-traject en stel je vast wat je wilt dat mensen echt gaan doen.
  • Doelgroepanalyse: in deze stap kies je, onderbouwd met cijfers en gedragsinzichten, per doelgroep de belangrijkste gedragsbepalers.
  • Strategiebepaling: hierin stel je vast welke interventiestrategieën kansrijk zijn en genereer je daarvoor zoveel mogelijk creatieve ideeën.
  • Uitvoering: in deze stap ontwikkel je communicatieve interventies en test je deze onder de doelgroep.

  Een uitgebreide toelichting op de stappen vind je in de Handleiding CASI (pdf). Zie de Infographic CASI voor een schematisch overzicht van de 6 stappen.

  Wil je meer weten over CASI, de onderbouwing ervan of juist hoe je ermee aan de slag kan gaan? Neem dan een kijkje in het dossier op CommunicatieRijk.nl