Communicatiekalender

Realisatie

Planning

Kennis & tips

Een communicatiekalender is een praktisch instrument waarmee je structuur kan toevoegen in de uitvoering van je communicatieaanpak. Hoe je deze kalender het best kan indelen, hangt af van de invalshoek en welke partijen ermee uit de voeten moeten kunnen.

Op deze pagina

  De mijlpalenkalender

  Een van de meest gebruikte manieren om een communicatiekalender te maken, is aan de hand van belangrijke mijlpalen in je project. Dit kunnen zelf bedachte mijlpalen zijn, belangrijke momenten vanuit het beleidsproces of gebeurtenissen van een andere partij, zoals een extern congres. De mijlpalen zet je op chronologische volgorde. Daarna geef je per mijlpaal aan wat de inhoudelijke waarde is, op welke doelgroep(en) deze impact gaat hebben, welke communicatiemiddelen en boodschappen hierbij horen en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering.

  De contentkalender

  Het is ook een optie om kalenders op te stellen voor een specifiek middel of kanaal, oftewel een contentkalender. Dit is met name geschikt voor websites, social kanalen en nieuwsbrieven. De kalender maakt inzichtelijk wanneer je welke content plaatst.

  Tips

  • Zet regelmatig terugkerende communicatiemomenten in de kalender, zoals een nieuwsbrief en vaste mijlpalen zoals Prinsjesdag en Verantwoordingsdag.
  • Neem ook algemene, maar voor jouw werk relevante momenten op. Voorbeelden zijn ‘De dag van de bouw’ of ‘Earth Day’ en feestdagen. Deze kunnen de basis vormen voor een communicatieve inhaker.
  • Stem jouw kalender af met andere onderwerpen die binnen je organisatie spelen. Op die manier spreid je de uitingen van je organisatie beter en voorkom je een overvloed aan communicatieboodschappen.
  • Maak de kalender een vast punt op de agenda van het projectoverleg en maak duidelijke afspraken over het bijhouden ervan. Een kalender heeft namelijk alleen toegevoegde waarde als je deze actueel houdt.

  Wat levert het op?

  • Een mijlpalen- of contentkalender wordt vaak ervaren als het document met de meest actuele werkafspraken: wie staat waarvoor aan de lat en met welke planning?
  • De kalender geeft ook inzicht in de verdeling over de verschillende doelgroepen en helpt daarom – ook tussentijds – om te bepalen of er genoeg wordt gecommuniceerd en of de balans klopt.