Interdisciplinair werken

Intake en opdrachtformulering

Organisatie van de communicatie

Kennis & tips

Steeds meer organisaties richten hun communicatie- en projectteams interdisciplinair in. Dit houdt in dat verschillende afdelingen of expertises in een (tijdelijk) team aan een gezamenlijke opgave werken. Wat levert deze manier van werken je op? En hoe ziet zo’n team eruit voor de communicatiediscipline?

Op deze pagina

  Verschillende perspectieven, betere oplossingen

  De Rijksoverheid werkt de afgelopen jaren steeds vaker vanuit een maatschappelijke opgave. Daarbij worden meerdere thema’s en onderwerpen met elkaar in verbinding gebracht, in plaats van de uitvoering van afzonderlijke projecten. Dit betekent dat collega’s van verschillende directies en organisaties zij aan zij aan resultaten werken. Het voordeel van deze manier van werken is dat een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken. Oplossingen sluiten daardoor beter aan op de leefwereld van de mensen op wie het beleid impact heeft.

  Interdisciplinaire communicatieteams

  Bij veel communicatiedirecties en -afdelingen vindt een soortgelijke ontwikkeling plaats. Rondom belangrijke vraagstukken zien we interdisciplinaire teams ontstaan (prio- of bewindspersonenteams). In deze teams werken communicatiecollega’s van verschillende expertisegebieden samen aan een communicatiestrategie en -aanpak. Door de verschillende kennis en ervaring van collega’s bij elkaar te brengen, ontstaat een divers team dat met een brede blik naar het onderwerp kijkt.

  Welke disciplines spelen een rol?

  Welke disciplines je het beste samenbrengt voor jouw project hangt sterk af van het onderwerp en de fase waar je in zit. Vaak vormen een communicatieadviseur en een woordvoerder de kern van zo’n team en schuiven er gaandeweg specialistische collega’s aan. In de oriënterende fase kun je bijvoorbeeld een communicatieonderzoeker of analist aan het team toevoegen. Later in het traject heb je misschien versterking nodig van een redacteur om tot een heldere boodschap te komen.

  Op tijd nadenken over wie je in je interdisciplinaire team nodig hebt, helpt je project verder. Lees hier meer over op de pagina over het inrichten van een projectorganisatie.


  Zie ook