Ambtelijk vakmanschap

Vakmanschap

grenzeloos samenwerken

Wat houdt het in om opgavegericht te werken? Hoe ga je om met conflicterende belangen of dilemma’s? Wat doe je als jouw tegenspraak wordt weggewoven? Wat betekent de menselijke maat voor jou in je werkpraktijk? Dit zijn voorbeelden van vraagstukken die gaan over ambtelijk vakmanschap.

Ambtelijk vakmanschap, dat gaat over ons werk en hoe we dat doen. Transparantie, integriteit, vakkundigheid en openheid zijn hierin belangrijke thema’s.

Het belang van ambtelijk vakmanschap

Als ambtenaar dienen we ‘de publieke zaak’, een bijzondere positie met bijbehorende rechten en plichten. En meer dan ooit hebben we als Rijksoverheid de opdracht om de verbinding met de samenleving te versterken. Dat vraagt om versteviging van ons vakmanschap; op de manier waarop we als ambtenaar denken en doen. Ook voor communicatieadviseurs is dit van belang. Vanuit die functie breng je vaak geluiden uit de samenleving in en draag je eraan bij dat de maatschappelijke opgave tijdens het beleidsproces centraal blijft staan.

Gids Ambtelijk Vakmanschap

De betekenis van ambtelijk vakmanschap in de praktijk verschilt voor elke communicatieadviseur. Het is daarom belangrijk om het gesprek aan te gaan en samen richtlijnen te ontwikkelen voor ons handelen. Hiervoor is de gids Ambtelijk Vakmanschap opgesteld. De gids geeft antwoord op vragen als: hoe doen we ons werk, wat komen we daarbij tegen, wat helpt en wat is ingewikkeld?

De gids staat op de website van Grenzeloos Samenwerken. Daar vind je ook handvatten om het gesprek binnen jouw team of organisatie te voeren. 


Deel deze pagina

Start de Wegwijzer

De wegwijzer helpt je te starten in een fase van het communicatieproces die past bij jouw actuele vraag en biedt je de juiste hulpmiddelen en informatie die daarbij passen.

Start de Wegwijzer