Competentieprofielen

Vakmanschap

competenties

Wat doet een communicatieadviseur in schaal 11? En hoe is dat anders dan in schaal 12? Om uit te drukken wat van de verschillende functies in de communicatiediscipline wordt verwacht, zijn competentieprofielen opgesteld. Met deze profielen kunnen we in dezelfde taal over professionalisering en de invulling van onze functies spreken.

Wat zijn competenties?

Competenties zijn vaardigheden of kwaliteiten die je kan ontwikkelen. Een verzameling van kennis, ervaring, vaardigheden, persoonskenmerken en talent. Ze worden vaak opgedeeld in hard skills en soft skills. Hard skills zijn technische vaardigheden die vaak gerelateerd zijn aan functies of rollen. Bij soft skills gaat het over sociale, persoonlijke, emotionele en intellectuele vaardigheden. 

Wat is een competentieprofiel?

Een competentieprofiel is een set van competenties en gedragsindicatoren voor een bepaalde functie. Omdat de communicatiediscipline minder goed uit de voeten kon met het Functiegebouw Rijk (FGR), zijn ter aanvulling profielen ontwikkeld voor de zeven meest voorkomende functies binnen de communicatiediscipline. 

Wat staat erin?

Voor de functie communicatieadviseur zijn 3 competentieprofielen opgesteld: voor respectievelijk de schalen 11, 12 en 13. Per profiel zijn de volgende elementen beschreven:

  • taken
  • meest opvallende veranderingen van de laatste jaren
  • het krachtenveld waarin het werk plaatsvindt
  • benodigde kennis en ervaring
  • competenties en gedragsindicatoren
  • belangrijkste persoonskenmerken

Toepassing competentieprofielen

De competentieprofielen zijn een tool om het gesprek aan te gaan over ontwikkeling en professionalisering. Denk bijvoorbeeld aan het P-gesprek. Als medewerker kan je de beschrijving bijvoorbeeld gebruiken om te verwoorden wat je te bieden hebt. Als leidinggevende biedt het profiel aanknopingspunten om ontwikkelingsmogelijkheden te schetsen. Ook kan je competentieprofielen gebruiken om als team het gesprek aan te gaan over de samenwerking en taakverdeling.

Verder lezen?


Deel deze pagina

Start de Wegwijzer

De wegwijzer helpt je te starten in een fase van het communicatieproces die past bij jouw actuele vraag en biedt je de juiste hulpmiddelen en informatie die daarbij passen.

Start de Wegwijzer