Macht- en invloedanalyse

Onderzoek en analyse

Omgevingsanalyse

Invulbare tool

Deze analyse geeft een beeld wie de invloedrijke spelers zijn op jouw dossier en wat hun houding is ten opzichte van het onderwerp.

Op deze pagina

  Wat levert het op?

  Deze analyse geeft een beeld welke partijen invloedrijk zijn op jouw onderwerp en welke houding je kan verwachten. De analyse geeft je waardevolle inzichten in het krachtenveld van je project. Hieronder lees je een aantal voorbeelduitkomsten:

  • Veel groene invloedrijke partijen?
   Dat is mooi. Er zijn machtige partijen die mee zullen werken, veel ambassadeurs en er is weinig tegenstand te verwachten. Met heldere en tijdige voorlichting en het maken van werkafspraken met actoren in een projectmatige aanpak kun je veel bereiken.
  • Veel rode invloedrijke partijen?
   Een uitdaging! Er zijn veel machtige partijen die het niet in hun belang vinden om mee te werken aan het beleid. Dit heeft gevolgen voor het verdere proces en de strategiebepaling. Hier zijn onderhandelen en goed doordacht procesmanagement meer op zijn plaats. Ook al zijn de belangen misschien tegengesteld, zijn er win-win-situaties denkbaar?
  • Veel oranje en zwarte actoren?
   Het is nodig nader te onderzoeken hoe de actoren zich verhouden ten opzichte van het beleid. Oranje actoren stellen zich neutraal op. Is het de verwachting dat dit zo blijft? Of kan je hen wellicht op een andere manier betrekken zodat ze 'op groen' komen te staan? Van de zwarte actoren is dat moeilijk(er) te voorspellen. Leer hun belangen kennen en kijk hoe je ze kunt betrekken in het verdere proces.

  Tips voor het gebruik van de tool

  Let op: het is niet mogelijk om tussendoor op te slaan tijdens het gebruiken van de invulbare tool. Zo lang je tab/browser open staat, is je input nog beschikbaar. Bij de laatste stap in de tool kan je kiezen wat je met de opbrengst wil doen: opslaan als pdf, als visual of uitprinten.

  Voor het invullen van deze analyse ga je per actor 2 dingen bepalen: hoe invloedrijk ze zijn op het onderwerp en wat hun houding is op dit moment.

  • Onder macht (invloed) verstaan we het volgende: iemand die veel aanzien heeft op dit thema, wiens mening van belang is voor de omgeving en die een (groot) bereik heeft. Invloedrijke partijen hebben bijvoorbeeld een groot bereik op social media, zitten in belangrijke commissies of kunnen rekenen op een stevige achterban.
  • Voor de houding van de actor kan je kiezen uit vier categorieën. Groen is voor partijen met een positieve kijk op het project. Oranje voor partijen die er neutraal in staan. Rood is bedoeld voor partijen die het niet eens zijn met hoe het onderwerp wordt uitgewerkt of die bijvoorbeeld vinden dat het project niet nodig is. De kleur zwart geef je aan partijen van wie je de houding niet (goed genoeg) kent.
  • Houd rekening met de dynamiek van een krachtenveld met verschillende partijen en een beleidsproces dat verschillende stappen, rondes en fases kent. Doe de macht en invloed analyse dus meer dan eens in een proces.
  • De mate van invloed is niet alleszeggend. In veel gevallen kun je waardevolle samenwerkingen ontwikkelen met partijen die niet per se veel macht hebben. Het kan bijvoorbeeld een manier zijn om mensen te bereiken die je anders lastig kan betrekken bij je onderwerp. Of om kleine doelgroepen te bereiken voor wie jouw project wel degelijk gevolgen heeft.

  Offline aan de slag?

  Klik op de knop hieronder om een leeg format van de Macht- en invloedanalyse te downloaden dat je kan uitprinten.                             


  Zie ook