Media-analyse en omgevingsonderzoek

Realisatie

Monitoring

Kennis & tips

Ben je benieuwd hoe in de (sociale) media, bij bedrijven of door burgers wordt aangekeken tegen een bepaald beleidsonderwerp? Bij de Rijksoverheid werken verschillende adviseurs, zoals media-analisten en communicatie-onderzoekers die gespecialiseerd zijn in de analyse van signalen uit de buitenwereld. Zij kunnen je helpen bij verschillende fases van de communicatiestrategie.

Op deze pagina

  Wat doen media-analisten?

  Media-analisten volgen het maatschappelijk debat, vangen signaleren op van belangrijke betrokkenen en signaleren actualiteiten die het beleid en de bewindspersonen raken. Je kunt vragen stellen over het sentiment rondom een bepaald onderwerp, de aandacht die een onderwerp krijgt in nieuwsmedia en welke frames worden gebruikt.

  Producten van media-analisten

  • Een nieuwsoverzicht met een overzicht van de laatste actualiteiten over een periode van maximaal twee weken. Daarmee krijg je inzicht in de belangrijkste artikelen en items die in de media (landelijk, regionaal of lokaal) zijn verschenen over je organisatie of het onderwerp, zonder duiding door de media-analist.
  • Een media-analyse met reacties van betrokkenen in de media op je beleidsonderwerp over een langere periode met een duiding van teneur en belangrijkste boodschap van de berichtgeving. Bij media kun je denken aan kranten, radio en tv, maar ook aan websites, sociale-mediakanalen zoals X (voorheen Twitter) en tijdschriften.
  • Een omgevingsanalyse op basis van media-bronnen en ook bronnen zoals een duiding van klantvragen, bezoekcijfers van de eigen website en eigen verzonden berichten om tot een totaalbeeld te komen hoe mensen over een onderwerp spreken.

  Wat doen communicatie-onderzoekers?

  Communicatie-onderzoekers kunnen de mening van burgers of bedrijven over een bepaald onderwerp meten. Ze voeren kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken uit. Bij de intake wordt in kaart gebracht wat je precies nodig hebt. Vervolgens helpt de onderzoeker bij het aanbesteden en uitvoeren van het onderzoek en de duiding van de resultaten.

  Producten van communicatie-onderzoekers

  • Een kwantitatief onderzoek. Een voorbeeld is een flitspeiling, bestande uit slechts enkele (gesloten) vragen, waardoor de peiling vaak binnen een week klaar is. Een uitgebreidere enquête is ook mogelijk, bestaande uit meerdere vragen per deelonderwerp.
  • Een kwalitatief publieksonderzoek dat duidelijk maakt hoe mensen over een bepaald onderwerp denken. Dit gebeurt op basis van onder andere focusgroepen, burgerpanels en individuele interviews. Dit type onderzoek is geschikt om motieven en beweegredenen in kaart te brengen.
  • Een kernboodschaptest om inzicht te krijgen in het effect van een kernboodschap. De kernboodschap wordt voorgelegd aan enkele respondenten uit de doelgroep. Zij beoordelen woordgebruik, achterliggende associaties en een algemeen beeld van de zender.

  Kom in contact

  Heb je vragen over communicatie-onderzoeken of media-analyses? Neem dan contact op met de media-analisten en onderzoekers van je eigen organisatie. Vaak vallen zij onder de afdeling communicatie en ze zijn herkenbaar aan teamnamen als Omgevingskennis, Newsroom, social media of webcare.

  Leernetwerk Omgevingskennis

  De communicatie-onderzoekers en media-analisten zijn onderling verbonden via de groep Leernetwerk Omgevingskennis. Zij werken in dit netwerk interdepartementaal samen om kennis en producten te delen. Via het netwerk is het ook mogelijk om in contact te komen met de juiste mensen. Kijk hiervoor op Ons CommunicatieRijk of neem contact op met Constantin Müller via d.c.muller@minfin.nl.


  Zie ook