SWOT-analyse

Intake en opdrachtformulering

Opgave in kaart brengen

Invulbare tool

Wat zijn de sterke en zwakke punten van je organisatie of project? En welke externe kansen en bedreigingen spelen een rol? Dit breng je in kaart met de SWOT-analyse. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen). Hieronder lees je wat een SWOT-analyse aan inzichten oplevert en hoe je de tool moet gebruiken.

Op deze pagina

  Wat levert het op?

  Een SWOT-analyse kan als basis dienen voor een langetermijnstrategie en voor keuzes over de communicatieaanpak. Door de verschillende kwadranten in te vullen, breng je in kaart welke ontwikkelingen of factoren effect kunnen hebben op het project. Door dit vanuit een intern en extern perspectief te doen, verzamel je waardevolle inzichten voor de uitwerking van het project.

  Hieronder gaan we iets dieper in op de verschillende kwadranten.

  Vier kwadranten

  Bij het maken van een SWOT-analyse vul je 4 kwadranten in, verdeeld over interne kenmerken en externe factoren:

  De sterke en zwakke punten gaan over interne kenmerken van je organisatie of project, vergeleken met andere stakeholders en/of soortgelijke organisaties of projecten.

  Kansen en bedreigingen gaan over externe factoren zoals ontwikkelingen en invloeden vanuit je stakeholders waar je niet direct invloed op hebt.

  Een SWOT-analyse wordt daarom ook wel een sterkte-zwakteanalyse genoemd.

  Interne analyse

  De interne analyse heeft alleen betrekking op jouw organisatie of het project. Hierbij ligt de focus op de krachten en de mindere punten binnen de organisatie. Denk hierbij aan de structuur, de strategie, de systemen, de stijl, de vaardigheden, het personeel en de gedeelde waarden, zoals opvattingen, cultuur en visie.

  • Sterktes: hier vul je in wat de sterke punten zijn van jouw organisatie of project. Denk bij sterktes bijvoorbeeld aan goede kennis, vaardigheden, middelen, naamsbekendheid en imago.
  • Zwaktes: hierbij is het van belang dat je reëel bent over de zaken die beter kunnen of (nog) niet goed gaan. Door dit met open vizier te doen, kan je veel leren en dat stelt je in staat oplossingen te zoeken van de zwaktes. Denk bij zwaktes aan zaken zoals tekort aan kennis, vaardigheden, middelen, slechte naam of imago, weinig bekendheid bij de doelgroep, organisatorische problemen of personeelsproblemen.

  Externe analyse

  De externe analyse gaat over factoren die uit de omgeving komen. Vaak kan je niet direct invloed uitoefenen op deze factoren, maar het is wel van belang om ze in kaart te brengen omdat ze van grote invloed zijn op de strategie en het resultaat van je project.

  • Kansen: denk hierbij aan gebeurtenissen die kansen kunnen bieden, zoals steun vanuit de samenleving, veranderende wetgeving, economische meewind, technologische ontwikkelingen die voordeel kunnen opleveren voor jouw organisatie of project of een veranderende behoefte in de samenleving.
  • Bedreigingen: dit zijn de zaken die potentieel een negatieve invloed kunnen hebben op jouw project of organisatie. Door deze in kaart te brengen, kun je anticiperen op bepaalde ontwikkelingen. Denk bij bedreigingen bijvoorbeeld aan een krimpende economie, onvoldoende budget of mankracht, of een sterke negatieve lobby.

  Tips voor het gebruik van de tool

  Let op: het is niet mogelijk om tussendoor op te slaan tijdens het gebruiken van de invulbare tool. Zolang je tab/browser openstaat, is je input nog beschikbaar. Bij de laatste stap in de tool kan je kiezen wat je met de opbrengst wil doen: opslaan als pdf, als visual of uitprinten.

  • Maak de SWOT-analyse met een team van verschillende disciplines. Betrek ook buitenstaanders om tunnelvisie te voorkomen. Vraag mensen om vooraf al na te denken over input voor de analyse.
  • Probeer focus aan te brengen en beperk je tot de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die het meest effect (kunnen) hebben op het project.
  • Wees zo concreet mogelijk.
  • Herhaal de analyse op verschillende momenten tijdens het project, zodat de inzichten actueel blijven.

  Offline aan de slag?

  Klik op de groene Download SWOT-analyse-knop hieronder om een lege matrix te downloaden die je kan uitprinten.

  Download SWOT-analyse