Verhoog de betrokkenheid met interne communicatie

Thema’s

interne communicatie

Goede interne communicatie geeft meer verbondenheid en betrokkenheid binnen de organisatie, wat bijdraagt aan het halen van organisatiedoelstellingen. Ook helpt het veranderprocessen, omdat sterke interne communicatie medewerkers stimuleert om feedback te geven en ideeën en kennis uit te wisselen.

Hoe kan je de interne communicatie binnen jouw organisatie verbeteren?

  • Door meer aandacht te besteden aan dialoog voeren en luisteren, naast het traditionele zenden. Manieren hiervoor zijn dialoogtafels, panelgesprekken of luistersessies.
  • Door nieuwe vormen van verbinding te introduceren nu steeds meer collega’s thuis of hybride werken. Voorbeelden zijn vlogs en blogs van secretarissen-generaal (SG’s) of directeuren Communicatie. Defensie heeft een speciale app ontwikkeld voor de medewerkers. En verschillende ministeries zoals Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Infrastructuur en Waterstaat hebben (weer) een papieren personeelsmagazine.
  • Door inclusiever te communiceren, zodat alle medewerkers worden bereikt. Zie voor meer informatie hierover de themapagina Inclusieve communicatie.
  • Door meer gebruik te maken van communicatieonderzoek. Welke kanalen werken het beste bij welk type boodschappen? Wie bereiken we wel en niet? Meer hierover, zie themapagina Communicatieonderzoek.
  • Door ook een strategisch communicatieplan te maken voor de interne communicatie en hierin de verbinding te leggen met de externe communicatie. 

Het versterken van de interne communicatie staat nadrukkelijk op de agenda van de communicatiediscipline van het Rijk. Zo is interne communicatie opgenomen in het werkprogramma 2022-2025 van de Voorlichtingsraad (VoRa). In maart 2024 verscheen in dit kader de rijksbrede visie op en uitgangspunten voor interne communicatie, met de titel Betrekken, binden & bewegen.

Waar kan je terecht voor vragen, kennis of tools?

  • Veel instrumenten voor externe communicatie zijn ook bruikbaar voor interne communicatie. Denk aan het formuleren van kernboodschappen of het opstellen van een communicatieplan.
  • Heb je vragen of wil je op de hoogte blijven welke kennis andere rijkscollega’s delen? Meld je dan aan voor het Leernetwerk interne communicatie, onderdeel van de community Ons Communicatierijk. Je kunt lid worden van de groep Interne communicatie.
  • Ministeries en publieke dienstverleners hebben vaak vergelijkbare uitdagingen en wisselen deze maandelijks uit in de Adviescommissie interne communicatie (AIC). Per departement is 1 communicatieadviseur vertegenwoordigd. De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd de afdeling Communicatie Algemeen Regeringsbeleid (CRC) en VoRa over interne communicatie. Je kunt via jouw AIC-lid onderwerpen agenderen of vragen welke kennis hier gedeeld wordt. 
  • En dan is er het Netwerk adviseurs interne communicatie. Dit is een netwerk van communicatieadviseurs dat zich vooral bezighoudt met bedrijfsvoeringscommunicatie van de departementen en uitvoeringsorganisaties. Zij zijn op Ons CommunicatieRijk te vinden in de groep Bedrijfsvoering Rijk.

Deel deze pagina