Kernboodschap (kijk-want-dus)

Realisatie

Kernboodschap

Kennis & tips

Met een kernboodschap sla je de brug tussen de beleving van de doelgroep en je eigen doelstellingen. Om de kernboodschap te ontwikkelen en schrijven kan je gebruikmaken van een aantal handige tools. De kritiek-repliek-methode helpt om bouwstenen te verzamelen. Het kijk-want-dus-model kun je vervolgens gebruiken om een gestructureerde boodschap te schrijven. Hieronder lees je meer over de toepassing van de tools en waar een kernboodschap aan moet voldoen. 

Op deze pagina

  De verbinding zoeken met de mensen met wie je in contact wil komen, daar draait het om bij het opstellen van een goede kernboodschap. Wat speelt er bij hen, hebben ze vragen of zorgen? En wat is de informatiebehoefte? Een boodschap komt pas goed over als die de waarden of overtuigingen van een ander raakt.

  Kritiek-repliek-methode

  Een handig instrument om bouwstenen op te stellen voor een rake kernboodschap, is de kritiek-repliek- methode. Op de pagina over Kritiek-repliek lees je hoe de methode werkt en vind je een invulbare tool om je input te verzamelen. Met de input kan je vervolgens je boodschap opstellen aan de hand van het kijk-want-dus-model.

  Kijk-want-dus

  Een duidelijke kernboodschap bevat 3 componenten, die aan bod komen in het kijk-want-dus-model. Dit model biedt houvast om een kernboodschap te formuleren, en het voorkomt dat de boodschap uit balans raakt. Dit kan het geval zijn als de aanleiding of probleemstelling mist, als er onderbouwing ontbreekt of als de toehoorder niet kan ontdekken wat het aangekondigde plan is. Om een boodschap te formuleren met het kijk-want-dus-model, breng je 3 elementen samen:

  • het standpunt (kijk)
  • de onderbouwing (want)
  • de actie (dus)
  (Kijk) Ik vind, ik zie	(Want) Ik weet (Dus) Ik denk, ik wil
(Kijk) Mening, standpunt (Want) Argumenten, onderbouwing (Dus) Visie, voornemen, voorstel, besluit
(Kijk) Wat je wilt doen (Want) Waarom je dit wilt doen (Dus) Wat levert het op
(Kijk) Probleem (Want) Oorzaak (Dus) Oplossing
  Het kijk-want-dus-model kan je gebruiken om een gestructureerde kernboodschap te schrijven.

  Toepassing van een kernboodschap

  De uitkomst is een kernachtige tekst. Soms gebruik je deze in zijn geheel, denk aan de inleiding van een visiestuk. Of je gebruikt er elementen uit, bijvoorbeeld voor het opstellen van een redeneerlijn voor woordvoering. Een kernboodschap kan je ook goed gebruiken om eenheid te bewaken in de communicatie over jouw project. Collega’s (of samenwerkingspartners) kunnen de tekst namelijk ook gebruiken voor bijvoorbeeld Kamerbrieven, sociale media en andere uitingen.

  Message house

  Werk je aan een groot project, of eentje met een diversiteit aan doelgroepen of thema’s? Dan kan het helpen om de verschillende kernboodschappen bij elkaar te brengen in een message house. Lees meer over het maken en gebruiken van een message house . Je kan daar ook doorklikken naar de invulbare tool om een message house op te stellen voor jouw project.


  Zie ook