Middelenkeuze

Realisatie

Communicatiemiddelen

Kennis & tips

Welk communicatiemiddel gaan we inzetten? Die vraag wordt regelmatig aan communicatieadviseurs gesteld. De beantwoording vraagt om een grondige aanpak, die we hierna toelichten.

Op deze pagina

  De keuze voor het juiste communicatiemiddel hangt af van een heleboel factoren, zoals je doelstelling, doelgroep, strategische keuzes, budget en de planning. Als je een goed beeld hebt van de mensen voor wie het onderwerp van belang is, zal je merken dat de keuze voor het juiste communicatiemiddel makkelijker gemaakt is.

  Inleven in de doelgroep, hoe doe je dat?

  De eerste stap is dus dat je je inleeft in je doelgroep. Van daaruit kun je bepalen wat voor hen een logische manier is om jouw boodschap te ontvangen. Dit kan op verschillende manieren.

  • Ga in gesprek met vertegenwoordigers van de mensen die je wilt bereiken met je communicatieaanpak. Samen met hen kan je onderzoeken wat de beste manier is om je boodschap over te brengen.
  • Je kunt persona’s of ijkpersonen opstellen. Persona’s zijn fictieve beschrijvingen van de behoeften, motivatie en verwachtingen van de mensen voor wie een communicatiemiddel bedoeld is.
  • Het uitwerken van een klantreis kan ook helpen bij de keuze. Bij klantreizen breng je de reis in beeld die mensen maken bij het gebruik van een communicatiemiddel, product of dienst. Het helpt je om jouw communicatie door de ogen van de gebruiker te bekijken.

  Deze stap levert in veel gevallen al opties op voor je middelenkeuze. Je hebt bijvoorbeeld een idee gekregen of je iets in een visueel middel wil uitwerken voor je doelgroep, of dat tekst het beste aansluit. Waarschijnlijk heb je ook een beter beeld van de plek of het kanaal; offline of online. Misschien is de conclusie dat je jouw doelgroep het beste bereikt met een meer opvallende, ludieke aanpak. Ook kan naar voren komen dat een combinatie van middelen het meest effectief is. Of dat je voor specifieke groepen iets anders of extra’s moet inzetten om ze te bereiken.

  Hoe kies je het juiste communicatiemiddel?

  De ideeën die je hebt opgedaan, ga je vervolgens toetsen aan de volgende aspecten:

  • Je strategie: sluit het middel aan op de strategische keuzes voor de communicatie?
  • Je budget: is er financiële ruimte om het gewenste middel te (laten) maken?
  • Capaciteit: heb jij (eventueel samen met collega’s of andere partners) genoeg tijd om het middel te realiseren?
  • Je planning: gelet op productie- en levertijden, is het middel op tijd klaar?

  Tips

  • Wil je hulp bij de keuze voor een beeldmiddel bij jouw project? Neem dan een kijkje bij de middelenkiezer op Beeldkompas.
  • Zet je meerdere middelen in? Dan biedt een communicatiekalender overzicht. Kijk op de pagina hierover voor meer tips.
  • Het is raadzaam om de middelenkeuze te toetsen bij de doelgroep met onderzoek. Het is waardevol om dit op meerdere niveaus te doen. Heeft het middel deze mensen bereikt? Was de boodschap duidelijk of hebben ze nog iets gemist. Het is mooi als je dit vooraf doet. Maar ook achteraf kan het veel inzichten opleveren, die je bij het volgende project helpen om het juiste middel te kiezen. Lees op de pagina over Communicatieonderzoek meer over de mogelijkheden.