Fase


Categorieën

Communicatiehulpmiddelen ter ondersteuningCommunicatie­hulpmiddelen ter ondersteuning

29 resultaten gesorteerd op Datum


Debriefing

Intake en opdrachtformulering

Opgave in kaart brengen

Kennis & tips

Na de intake volgt een debriefing. Daarmee zorg je ervoor dat je levert wat de opdrachtgever nodig heeft en voorkom je ruis. Welke punten mogen in een debriefing niet missen?

Lees verder

Intake

Intake en opdrachtformulering

Opgave in kaart brengen

Kennis & tips

Een goede intake helpt je om de communicatievraag boven tafel te krijgen. Om goed zicht te krijgen op de wensen en rolverdeling, zijn vaak meerdere gesprekken nodig. Onderstaande checklist voor de intake biedt een geheugensteuntje.

Lees verder

SWOT-analyse

Intake en opdrachtformulering

Opgave in kaart brengen

Invulbare tool

Wat zijn de sterke en zwakke punten van je organisatie of project? En welke externe kansen en bedreigingen spelen een rol? Dit breng je in kaart met de SWOT-analyse. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen). Hieronder lees je wat een SWOT-analyse aan inzichten oplevert en hoe je de tool moet gebruiken.

Lees verder

Inrichten projectorganisatie

Intake en opdrachtformulering

Organisatie van de communicatie

Kennis & tips

Door zo vroeg mogelijk een heldere projectorganisatie in te richten, kun je als communicatieadviseur goede afspraken maken met andere betrokken. Dit kan je later in het proces veel tijd besparen. Hieronder leggen we je uit hoe je hoe je zo’n projectorganisatie opstelt.

Lees verder

Interdisciplinair werken

Intake en opdrachtformulering

Organisatie van de communicatie

Kennis & tips

Steeds meer organisaties richten hun communicatie- en projectteams interdisciplinair in. Dit houdt in dat verschillende afdelingen of expertises in een (tijdelijk) team aan een gezamenlijke opgave werken. Wat levert deze manier van werken je op? En hoe ziet zo’n team eruit voor de communicatiediscipline?

Lees verder

Omgevingsscan

Onderzoek en analyse

Omgevingsanalyse

Invulbare tool

Met de omgevingsscan kan je het krachtenveld rondom een maatschappelijk vraagstuk in kaart brengen. Het helpt je de context ervan te begrijpen en de belangrijkste spelers te onderscheiden.

Lees verder

Ringen van invloed

Onderzoek en analyse

Omgevingsanalyse

Invulbare tool

Welke rol en invloed hebben partijen op de ontwikkeling van jouw dossier of project? En op welke manier zijn ze betrokken bij het onderwerp? Een Ringen van invloed-analyse biedt inzicht en levert waardevolle bouwstenen op voor je communicatiestrategie.

Lees verder

Actoren-inventarisatie

Onderzoek en analyse

Omgevingsanalyse

Kennis & tips

Niets is vervelender dan achteraf te moeten constateren dat je in je communicatieaanpak een doelgroep over het hoofd hebt gezien. Daarom is het belangrijk om vooraf alle actoren (belanghebbenden en betrokkenen) in kaart te brengen. Dat kan in 4 overzichtelijke stappen.

Lees verder

Klantreis

Onderzoek en analyse

Doelgroepen uitwerken

Kennis & tips

Hoe zoeken mensen naar informatie over de diensten van de overheid? Waar lopen ze tegenaan in die zoektocht? Hoe kunnen we ze beter helpen? Bij deze vragen kan de ontwikkeling van een klantreis helpen.

Lees verder