Fase


Categorieën

Communicatiehulpmiddelen ter ondersteuning

27 resultaten gesorteerd op Datum


Intake

Intake en opdrachtformulering

Opgave in kaart brengen

Kennis & tips

Een goede intake helpt je om de communicatievraag boven tafel te krijgen. Om goed zicht te krijgen op de wensen en rolverdeling, zijn vaak meerdere gesprekken nodig. Onderstaande checklist voor de intake biedt een geheugensteuntje.

Lees verder

SWOT-analyse

Intake en opdrachtformulering

Opgave in kaart brengen

Invulbare tool

Wat zijn de sterke en zwakke punten van je organisatie of project? En welke externe kansen en bedreigingen spelen een rol? Dit breng je in kaart met de SWOT-analyse. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen). Hieronder lees je wat een SWOT-analyse aan inzichten oplevert en hoe je de tool moet gebruiken.

Lees verder

Communicatiestrategie

Strategieontwikkeling

Strategie

Kennis & tips

Een communicatiestrategie is de kern van elke aanpak van communicatie. Welke strategie werkt voor welke opgave? En hoe kom je tot een zinvolle en succesvolle strategie?

Lees verder

Actoren-inventarisatie

Onderzoek en analyse

Omgevingsanalyse

Kennis & tips

Niets is vervelender dan achteraf te moeten constateren dat je in je communicatieaanpak een doelgroep over het hoofd hebt gezien. Daarom is het belangrijk om vooraf alle actoren (belanghebbenden en betrokkenen) in kaart te brengen. Dat kan in 4 overzichtelijke stappen.

Lees verder

Ringen van invloed

Onderzoek en analyse

Omgevingsanalyse

Invulbare tool

Welke rol en invloed hebben partijen op de ontwikkeling van jouw dossier of project? En op welke manier zijn ze betrokken bij het onderwerp? Een Ringen van invloed-analyse biedt inzicht en levert waardevolle bouwstenen op voor je communicatiestrategie.

Lees verder

Evenementen en congressen

Realisatie

Evenementen

Kennis & tips

Bij het organiseren van een evenement spelen veel zaken. Je moet overzicht zien te houden en tegelijkertijd aandacht  schenken aan allerlei details. Hieronder vind je de belangrijkste aandachtspunten en tips voor een geslaagd evenement of congres.

Lees verder

Debriefing

Intake en opdrachtformulering

Opgave in kaart brengen

Kennis & tips

Na de intake volgt een debriefing. Daarmee zorg je ervoor dat je levert wat de opdrachtgever nodig heeft en voorkom je ruis. Welke punten mogen in een debriefing niet missen?

Lees verder

Briefing communicatiemiddelen

Realisatie

Communicatiemiddelen

Kennis & tips

Als je gaat werken met een creatief bureau voor de ontwikkeling van een communicatiemiddel, is het belangrijk om van te voren goed na te denken over de briefing. Zo zit iedereen op dezelfde lijn en vergroot je de kans dat het bureau goed begrijpt wat de opdracht omhelst.

Lees verder

Middelenkeuze

Realisatie

Communicatiemiddelen

Kennis & tips

Welk communicatiemiddel gaan we inzetten? Die vraag wordt regelmatig aan communicatieadviseurs gesteld. De beantwoording vraagt om een grondige aanpak, die we hierna toelichten.

Lees verder